עלון 50734

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא פיקוח נפש בשבת

נושאי העלון: פיקוח נפש בשבת, פרשת תזריע, אמירה לעכום, כפיה לקנית מצה

ניסן, תזריע

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פיקוח נפש בשבת, אמירה לעכו"ם לצורך מילה, ספק צורך האם חשיבא צורך, האם כופין לקנות מצה