עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא פיקוח נפש בשבת

נושאי העלון: פיקוח נפש בשבת, פרשת נח, עד אחד

חשון, נח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בן נח נאמן בעד אחד I עד אחד שהיה באפי תלתא I העד אחד מכשיל I עד אחד מ"וספרה לה" I בידו כשאינו רוצה לעשותו I נידונים בפיקוח נפש בשבת