עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא מצוה הבאה בעבירה

נושאי העלון: מצוה הבאה בעבירה, ברוך שאמר, פרשת ראה, שריפת עיר הנידחת, עיר הנדחת, עיסה של עיר הנדחת, ישתבח, ברכת הלל

אב, ראה

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שריפת עיר הנדחת אע"פ דנמחק השם, הורגים גם הבנים הקטנים, עיסה של עיר הנדחת, מצוה הבאה בעבירה בביטול עשה, ברוך שאמר וישתבח רק לפני התפילה, ברכת הלל במקום ברוך שאמר וישתבח