עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא מעשה שבת

נושאי העלון: מעשה שבת, פסח שני, מצות צדקה, פרשת בהעלותך

סיון, בהעלותך

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מכתב בענין פסח שני I עוסק במצוה פטור מן המצוה I נשים במצוה שהזמן גרמא I עוסק במצות צדקה I מכתב בענין מעשה שבת