עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא מסכת מגילה

נושאי העלון: מסכת מגילה, פרשת תצוה, עירוב בבין השמשות

תצוה, אדר, פורים

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

רוצה בצד האסור I מזין על כהן גדול I עירוב בבין השמשות I נשבע לאכול נבילה I מסכת מגילה