עלון

עלון שיעורי בינה - הרב ישראל בונים שרייבר - בנושא מעשר עני

נושאי העלון: מעשר עני

כסלו

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

להפריש מעשר עני תחת מעשר שני בשלישית ובשישית בשבוע שנאמר מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר וכו'