עלון

עלון שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן, עולמות - בנושא פרשת וירא

נושאי העלון: פרשת וירא, הנסיונות ותכליתם

וירא

תש"פ
פרשת וירא, הנסיונות ותכליתם