עלון

עלון שיטות הראשונים בתקיעות שופר - בנושא תקיעת שופר

נושאי העלון: תקיעת שופר

תשרי, ראש השנה

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שיטות הראשונים בתקיעת שופר ועפי"ז מהי הצורה המועדפת ביותר בקיום המצוה