עלון

עלון שיח סיום - הלכות סיום מסכת - הרב משה דינין - בנושא סיום מסכת

נושאי העלון: סיום מסכת

אדר

תשפ"ב
סיום מסכת