עלון

עלון שיחות הרב אליהו אליעזר דסלר שליט"א - בנושא פרשת וישלח

נושאי העלון: פרשת וישלח, חיזוק

כסלו, וישלח

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דברי תורה צריכים חיזוק