עלון

עלון שיחות הרב אליהו אליעזר דסלר שליט"א - בנושא עבודת השם

נושאי העלון: עבודת השם, פרשת משפטים

משפטים, שבט

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

המעמיד של עבודת ה' - מצווה ועושה