עלון

עלון שות ירוץ דברו - הרב אמיר ולר - חלק ב - בנושא שולחן ערוך

נושאי העלון: שולחן ערוך

שבט

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שאלות ותשובות וחקרי הלכות ובירורי דינים ועניינים שונים בארבעת חלקי הש"ע