עלון

עלון שואלין ודורשין - הרב בן ציון הכהן קוק - בנושא פרשת קורח

נושאי העלון: פרשת קורח, ליצנות

סיון, קורח

תש"פ
כוח הליצנות – הרס ליראת שמים