עלון

עלון שדה צופים - בנושא מסכת פאה

נושאי העלון: מסכת פאה, משניות

סיון

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

משניות מסכת פאה