עלון

עלון שבילי פנחס - בנושא קדושת הבית

נושאי העלון: קדושת הבית, פרשת נשא

סיון, נשא

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הלקח הנשגב על האחריותשל האיש לנהל קדושת הבית בכח עסק התורה