עלון

עלון שבילי פנחס - בנושא פרשת לך לך

נושאי העלון: פרשת לך לך

חשון, לך לך

תשפ"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת לך לך