עלון

עלון שבילי פנחס - בנושא פרשת כי תבוא

נושאי העלון: פרשת כי תבוא, תפילין של יד

אלול, כי תבוא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תפילין של יד