עלון

עלון שבילי פנחס - בנושא פרשת יתרו

נושאי העלון: פרשת יתרו, הכנה למתן תורה

יתרו, שבט

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הכנה למתן תורה