עלון

עלון שבילי פנחס באנגלית - בנושא תפילין של יד

נושאי העלון: תפילין של יד, פרשת כי תבוא

אלול, כי תבוא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תפילין של יד