עלון

עלון שבילי פנחס באנגלית - בנושא אדם כי ימות באהל

נושאי העלון: אדם כי ימות באהל, חיזוק בלימוד התורה, פרשת חוקת

תמוז, חוקת

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

זאת התורה אדם כי ימות באהל