עלון

עלון שבילי דירחא - ביאור על קידוש החודש - בנושא קידוש החודש

נושאי העלון: קידוש החודש

אדר

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שבילי דירחא - ביאור על קידוש החודש - הרב אברהם יעקב גולדמינץ