עלון

עלון רץ כצבי - בנושא מצוה הבאה בעבירה

נושאי העלון: מצוה הבאה בעבירה, סוכות

תשרי, סוכות

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצוה הבאה בעבירה