עלון

עלון קצות החושן - דיני פרוזבול - בנושא הלכות פרוזבול

נושאי העלון: הלכות פרוזבול

אלול

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קצות החושן הלכות פרוזבול