עלון

עלון קב ונקי - בנושא יוסף הצדיק

נושאי העלון: יוסף הצדיק, יהודה, מכירת יוסף, ישוב ארץ ישראל, ברוך שפטרני, ישיבה, ארץ גושן, עוג מלך הבשן, פרשת ויגש, בני בנים, אבימלך, קמיע

טבת, ויגש

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם ליוסף הצדיק היה בת?, מדוע רחמי האב על הבן יותר גדולים מרחמי הבן על האב?, כיצד ישבו האחים בד' אמותיו של יהודה הרי היה מנודה?, מדוע רצה יוסף שהמלאכים ישארו בחדר כשהתוודע לאחיו?, מדוע אין למושל שיבכה או ישחק בעיני אנשיו?, מדוע הנודר שאעלה לחוץ לארץ הרי זה נודר לשווא?, האם יעקב אבינו ידע לבסוף שהאחים מכרו את יוסף?, כיצד הירידה של ישראל למצרים מנעתם מהתבוללות?, אדם שגר בארץ ישראל ומתפרנס מחוץ לארץ מחוץ לארץ האם מקיים מצוות ישוב ארץ ישראל?, בני בני בנים האם הם כבני בנים?, האם אדם מברך על נכדו ונינו "ברוך שפטרני"?, איזו מצוה גדולה מקיימים הדוורים שמחלקים את המכתבים?, באיזה תקופה נחשבה פולין כארץ ישראל?, מי היה ראש ישיבה במצרים - יהודה או לוי?, מה היה חידושו של ר' חיים מוואלזין זצ"ל בהקמת ה"ישיבה"?, "גושן" היא במצרים או בארץ ישראל?, איזה לימוד גדול למדנו מיוסף על ענין כיבוד הורים?, איך בדק יעקב את יוסף שלא חטא כלל בכל השנים שהיה במצרים?, את מי ראה פרעה כשגדל אצל אבימלך?, האם יעקב אבינו ראה את עוג מלך הבשן?, מדוע קטנים צריכים יותר אוכל מהגדולים?, האיסור לסחור בחזירים הוא מדאורייתא או מדרבנן?, האם המצרים שילמו כסף על עם ישראל לקנותם לעבדים?, מדוע מהרשד"ם ז"ל נתן זוז אחד כל שנה לקופת הקהל?, באיזה סוג כתב ובאיזה נוסח מותר לכתוב קמיע לגוי שחולה?, כנגד מה נגזר על מצרים 42 שנות רעב?