עלון

עלון צוף התורה הרב אליעזר יוטקובסקי - בנושא מסכת ברכות

נושאי העלון: מסכת ברכות, חזרה על הדף היומי

שבט

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חזרה על הדף היומי מסכת ברכות: כ"ג - ל