עלון

עלון פרי ביכורים - בנושא אמונת חכמים

נושאי העלון: אמונת חכמים, פרשת נשא

סיון, נשא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חובת אמונת חכמים