עלון

עלון פניני מנחת חינוך - בנושא וידוי מעשרות

נושאי העלון: וידוי מעשרות, ביעור מעשרות, פרשת כי תבוא, טומטום בביכורים

אלול, כי תבוא

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

והלכת בדרכיו - בין אדם לחברו או בין אדם למקום I בדין טומטום במקרא ביכורים ובברכת המזון I וידוי מעשרות – מדוע נקרא "וידוי" I גדר מצות ביעור מעשרות – פלוגתת המנח"ח והחזו"א