עלון

עלון פניני מנחת חינוך - בנושא בורר

נושאי העלון: בורר, לא תגורו מפני איש, ישוב ארץ ישראל, פרשת דברים, רחיצה בתשעה באב

אב, דברים

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בורר יחידי – האם יכול לשמוע צד אחד שלא בפני צד שני? I לא תגורו – האם אפי' בפיקוח נפש? I שורש ודין – מצות ישיבת ארץ ישראל I איסור רחיצת ידיו בתשעה באב משום תענית או משום אבילות?