עלון

עלון פניני הפרשה - בנושא פרשת לך לך

נושאי העלון: פרשת לך לך, יום המיתה

חשון, לך לך

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

יזכיר לו יום המיתה