עלון

עלון פניני הלכה - ישיבת מיר - בנושא שמירת שבת

נושאי העלון: שמירת שבת, פרשת ויצא, ניעור אבק מבגד, כלי שמלאכתו בברז

כסלו, ויצא

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ברז אמבטיה של מים חמים וקרים אם הוי כשמל"א I ניעור אבק מבגד חברו בשבת I שמירת שבת באדם שהוא יהודי מדאורייתא וגוי מדרבנן