עלון

עלון פניני הלכה - ישיבת מיר - בנושא פרשת לך לך

נושאי העלון: פרשת לך לך, טל ומטר, תנאי בהנחת עירוב

חשון, לך לך

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

נזכר שלא אמר טל ומטר בתוכ"ד לסיום אמירת יהיו לרצון I תנאי בהנחת עירוב למי שחושש שיצטרך לצאת חוץ לתחום