עלון

עלון פניני דעת - בנושא קדושה

נושאי העלון: קדושה, פרשת שמיני, קדושת הבית

אדר ב, שמיני

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קדושת הבית היהודי