עלון

עלון פניני דעת - בנושא האבות הקדושים

נושאי העלון: האבות הקדושים, פרשת לך לך, מוסר

חשון, לך לך

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הליכה בדרכי האבות הקדושים