עלון 49554

עלון ערבתם - בנושא עירוב תחומין

נושאי העלון: עירוב תחומין, עירוב לעיר תל אביב, הלכות עירוב

בשלח, שבט

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תחום שבת לעיר תל אביב