עלון

עלון עמוד החסד - הגמח המרכזי - בנושא הלואה

נושאי העלון: הלואה, פרשת חיי שרה, עונש על מצוה

חשון, חיי שרה

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם ייתכן להענש על מצוה? I אומר מעט או עושה מעט? I האם יש מצות הלואה לאדם עשיר?