עלון

עלון עלונים שונים - בנושא חומש בראשית

נושאי העלון: חומש בראשית, חומש במדבר, מאמרים על חמשה חומשי תורה, אברהם מאיר הכהן גלאנצר, חומש שמות, חומש ויקרא, חומש דברים

שמות, ויקרא, דברים, בראשית, במדבר

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמרים וחידו"ת בדקדוק המקרא ולשונות רש"י וראשונים - מתורתו הר"ר אברהם מאיר הכהן גלאנצר ז"ל