עלון

עלון עלונים שונים - בנושא בן פקועה

נושאי העלון: בן פקועה, חנוכה, חשד בחנוכה, שמינית שמן בחנוכה

חשון, חנוכה

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בנידון הב"י האם נתנו החשמונאים בלילה הראשון שיעור שלם או שמינית שמן I חכמת התורה מול חכמת יוון תורת אמת – מול אחיזת עיניים I אם הדלקת נ"ח הוי חובת גברא או חובת הבית I שמונה תירוצים על ההבדל בין ברכה על שחיטת בן פקועה לבין הדלקת נר חנוכה מפני החשד ללא ברכה