עלון

עלון עלון המשפט - בנושא שוכר ומשכיר

נושאי העלון: שוכר ומשכיר, שכירות

חשון

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ויכוחים שבין השוכר למשכיר I אי הבנה בין השוכר למשכיר על גובה השכירות