עלון

עלון עלון המשפט - בנושא שוכר ומשכיר

נושאי העלון: שוכר ומשכיר

אייר

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חיוב העמדת בית מתוקן לשוכר I חוזה שכתוב בו שכל וויכוח יידון לפי החוק האזרחי