עלון

עלון עלון המשפט - בנושא ארבעת המינים

נושאי העלון: ארבעת המינים, ממונות, שדכנות

תשרי

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ישנן כמה הלכות בדיני ממונות הקשורות לדיני ארבעת המינים בפרט ביום טוב ראשון שיש צורך שיהיו ארבעת המינים של האדם כדי לצאת ידי חובה להלן יובאו כמה מהדינים השכיחים, דין שידוך שהתבטל קודם הנישואין