עלון

עלון עין יצחק - בנושא שכרות בפורים

נושאי העלון: שכרות בפורים, פורים

אדר ב, פורים

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם יש חיוב להשתכר בפורים?