עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת שלח

נושאי העלון: פרשת שלח, פרשת קורח, פרשת חוקת, פרשת בלק, פרקי אבות

סיון, שלח, קורח, חוקת, בלק

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרקי אבות