עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת קורח

נושאי העלון: פרשת קורח, פרשת בלק, פרשת שלח, פרשת חוקת, פרקי אבות

סיון, שלח, קורח, חוקת, בלק

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרקי אבות