עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת כי תבוא

נושאי העלון: פרשת כי תבוא, פרשת נצבים, פרשת וילך, פרשת האזינו, פרשת וזאת הברכה, פרשת בראשית, פרשת נח, פרשת לך לך, סוכות, אלול וימים נוראים

תשרי, אלול, ניצבים, וזאת הברכה, וילך, האזינו, נח, לך לך, בראשית

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ימים נוראים I סוכות