עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת יתרו

נושאי העלון: פרשת יתרו, פרשת בא, פרשת בשלח, פרשת וארא, פרשת משפטים, תפילה

משפטים, יתרו, וארא, בשלח, בא, טבת

תשפ"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תפילה