עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת וירא

נושאי העלון: פרשת וירא, פרשת ויצא, פרשת חיי שרה, פרשת תולדות, פרשת וישלח

חשון, תולדות, חיי שרה, וישלח, וירא, ויצא

תשפ"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצוות שבין אדם לחברו