עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת ויחי

נושאי העלון: פרשת ויחי, פרשת שמות, פרשת וארא, פרשת בא, בין אדם לחבירו

שמות, וארא, בא, שבט, טבת, ויחי

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בין אדם לחברו