עלון

עלון עטרת השבת - שיעורי רבי עקיבא מדלוב שליטא - בנושא בשר ויין בתשעת הימים

נושאי העלון: בשר ויין בתשעת הימים, אבלות בתשעת הימים

אב

תשפ"א
דיני חינוך בדין אבילות דט' הימים לבשר ויין – חובת האב וחובת הבן