עלון

עלון עזרת השמיטה - בנושא יובל

נושאי העלון: יובל, רמבם פרק ו משמיטה ויובל הלכה ג ה

טבת

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

רמב"ם פרק ו' משמיטה ויובל הלכה ג - ה