עלון

עלון עומק הפשט - בנושא מקרר בשבת

נושאי העלון: מקרר בשבת, מקרר דיגיטלי

שבט

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מקרר דיגיטלי בשבת